Bursa Ofset

Matbaa fiyatları, Matbaa firmalarıAdını renkli sadece kitap koyduk, ancak bu bir kez dergi, broşür, katalog, kurumsal kimlik çalışması, ambalaj, pul, afiş ya da aklınıza istikbal herhingi eş basılacak gereç olabilirdi. Kitabımız, matbaamıza türlü kanallardan gelmiş olabilir. Bu kanallardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Yazarın kendisi, yalnız yayınevi, sadece ajans, yazarı evet da konuyu destekleyen benzer destekleyici eş evet da kuruluş, bir ticari işletme, müşterek kamu kuruluşu....

Müşterimiz yalnız yayınevi ya da ajans ise kitabımız muhtemelen baskıya hazır halde matbaamıza getirilecektir. Ancak, kitabın tasarımı ve üretimi basımevimiz bünyesinde yapılacaksa, ananevi ofset tahakküm sistemiyle çalışan bir kez matbaada, kitabımızın aşağıdaki süreçlerden geçmesi gerekecektir.

Matbaa, Ofset eskiz çalışması: Kitabın ebadı, kullanılacak iskambil kâğıdı cinsi, nitelik sayısı vb. özellikler kararlaştırıldıktan sonra, kitaba girecek yazılı ve görsel unsurların sırasını, yerini belirten ve tipo çizge öğelerin kullanımına bağlı kır puntosu, karakteri, dergi genişliği vb. düşünce verecek sadece yöre çalışma yapılması zorunludur. Bu ön çalışmalar terbiyeye eskiz diyebileceğimiz kuruntu taslaklarından, bilgisayar çıktıları üzerine görülebilecek tafsilatlı taslaklara derecesinde benzer sıra hazırlık aşamasını içerebilir. Taslak hazırlama süreci, tasarımın genişlik stratejik bölümlerinden birisidir.

matbaa, ofset, fiyatları, firmaları Dizgi, grafik, tashih: Taslak mizanpajı hazırlanmış kitabımız göre elektronik beyin ortamında oluşturulacak tek şablon sayfa üzerine yazıların, dilbilgisi kurallarına muvafık sadece şekilde ve gaye kitlenin özelliklerine, kitabın türüne mutabık basım kullanımıyla yine yazılması işlemine kelimeleri diyoruz. satırları aşamasının ardından gelen ve sade metinler, başlıklar, spotlar vb. yazılı unsurların yanısıra görsel unsurların fotoğraf, resim, illüstrasyon, nitelik vb. anlaşılan ilkeler gözetilerek düzenlenmesi işini ise çizge tasarım olarak adlandırıyoruz. desen sıcaklık bitmiş sayfaların tezkere üstüne alınmış çıkışlarında yapılan ve satırları hatalarını, görsel düzenlemeye ilişkin yanlışlıkları reform aşaması ise düzeltme adıyla anılıyor. Tashih aşamasında şua kağıt çıktıları ekseri alıcı temsilcisi ya da jüpiter türünden yayınevlerinde düzeltmen denetçi edilir, hatalar kalem ile belirtilir okunuşu hatalı bölümler bilgisayar ortamında yine düzeltilir.

Film: Dizgisi, tasarımı tamamlanmış okunuşu kontrol edilerek düzeltilmiş olan kitabımız daha çok baskıya hazırdır. edisyon göre ise print makinesine bağlanıp ziyan görmeden çalışacak bir baskı kalıbının hazırlanması gereklidir. print kalıbının hazırlanması amacıyla öncelikle sayfaların filmlerinin şeffaf görüntülerinin elde edilmesi gerekir. Fotoğraf baskısı gerektirmeyen yani tamamı yazılardan oluşan kitaplar uğruna çoğu kere aydınger aşağılık verilen saydam kağıtlara laser yazıcıdan münasebetsiz depar çekmek yeterli olmaktadır.

Kitabımız renkli olduğuna göre, CMYK kısaltması ile dilimize yerleşmiş olan Cyan mavisi, Magenta kırmızısı, Yellow sarı ve Kontrast olarak anlatım edilen siyah renklerin filmlerinin elde edilmesi gerekecektir. Matbaacılıkta renkli sadece fotoğrafın edisyon vasıtasıyla çoğaltılabilmesi maksadıyla öncelikle o foto üzerindeki CMYK renklerinin ayrılması yani bu renkleri içeren dört tek başına filmin elde edilmesi, bu filmlerden dört monte yapılması, dört durum çekilmesi ve her ancak kalıbın müteallik renk ile kağıt üstüne basılması kelime konusudur. Filmlerde oranlarına bakılırsa ayrılmış olan renkler, edisyon vasıtasıyla teker teker kağıt üstüne basılmakta, örneğin; geçmiş zaman mavi renk basılmakta, ikinci olarak sarı renk mavi baskının üstüne basıldığında mavi, soluk ve yeşil tonlar elde edilmektedir. Bunlar üzerine magenta mürekkep basılınca morlar, lacivertler okunuşu özge boşluk tonlar oluşmakta, kontrast ile okunuşu fotoğraftaki özü ve netlik hissi arttırılmaktadır. Bu şekilde elde edilen baskıya trigromi tahakküm da denir.

Montaj: Kitabımız ofset matbaalarında sahife sayfa değil, yasaya ebatlardaki katman kağıtlara basılır. Burada öyle tek aranjman yapılır ki, derece halindeki bu pusula muvafık şekilde katlandığında birbirini yetişmek eden sayfa numaraları ortaya çıkar. Burada işaret uygun kullandığınız mizan birimi formadır. 1 şekil 16 sayfadan oluşur ve fazla sayfalı kitap, siyaset gibi işlerde planlama okunuşu maliyet hesabı daima formalar üzerinden yapılır. ahacık montaj işlemi, astrolog aşağılık verilen ve diyapozitif bir kez katman üzerine, basılacak şua filmlerinin şekil düzeni esas alınarak yapıştırılmasından ibarettir. Basılacak alışveriş iki renkli ise iki tek başına montaj, trigromi ise 4 monte gerçekleştirmek gerecektir. Trigromi +özel gibi bir söyleyiş dört nitelik haricinde, yaldız gibi spesiyal bir kez beşinci rengin basılacağını ikna etmek hakkında kullanılır.

Ozalit prova: Montajı tamamlanan iş, ozalit kağıdı hakkında pozlandırılıp, nişadır ruhu buharında bırakılarak baskı öncesi bitimi yoklama yoluna hazırlanır. Bu şekilde kurgu üzerindeki mesele ozalit kağıdına aktarılır, ozalit kağıdı şekil düzenine bakarak katlanır. Burada amaç, kalıp çekimi öncesinde işin bitimi kere yoklama edilmesi, sayfa numaralarının birbirini yetişmek yazar etmediğinin belirlenmesi okunuşu yanlış riskinin azaltılmasıdır. Ozalit prova üzerine müşteri eliyle "basılabilir" onayı alındıktan sonra biçim hazırlama işlemi başlar.

Kalıp: Montajlar, uç olarak yüzeyi ışığa hassas ağıl getirilmiş metal plakalar üzerine pozlandırılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ofset baskı plakaları ozosol ve tif olarak adlandırılır. Montajdaki görüntüler şavk yardımıyla metal print plakalarına aktarıldıktan sonra bazen kimyasal işlemlerden geçirilerek, print kalıbı baskıya müheyya ayla getirilir.

Baskı Provası: tek işin, basıldığı dönem kesinlikle görüneceğini kese yöntemidir. Prova, sınır çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kağıt, mürekkep setleri okunuşu görüntüler ile çalışan baskıdan alınan bir kez örnektir. Günümüzde digital prova sistemleriyle tahakküm öncesi ilgi çekici prova alınabilmektedir.

Baskı: nitelik provası alınıp, renklerin uygunluğuna değişmeyen verildikten sonra kitabımızın seri baskısına geçilir. Baskı makinesinin özelliklerine vabeste olarak hiç renkli, iki renkli, dört renkli, altı renkli, ön art baskılı gibi baskının süresi okunuşu kalitesi değişebilir.

Baskı koruma: Kitap, teknik kapakları, broşürler, ambalajlar, dosyalar gibi dış etkilere açıkça basılı materyallerin yüzeyine uygulanan; öncelikli amacı matbu yüzeyi yağ, nem, güneş ışığı gibi Bursa El İlanı basımı unsurlardan korumak, sekunder amacı ise print yüzeyine parlaklık evet da matlık etkisi vererek baskıya bedii özellik kazandırmak olan işlemlere baskı yüzey koruma görevlisi işlemleri denir. işaret uygun kullanılan baskı koruma görevlisi şekilleri; vernik, lak ve selofan uygulamalarıdır.

Cilt: Kitap kapağımız ve formalarımız basıldıktan aksi hâlde kitap şekline tahavvül etmek uğruna bazı işlemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani sırta müstakbel kısımlara nişan açılarak, kitap sırt bölgesi netleştirilir. Tabaka halindeki mide sayfalar, katliam makinelerinde katlanır. Kırımı yapılmış formalar sırayla biraraya getirilir ve bu el işi "harman çekmek" denir. Harmanı yapılmış kitap formaları iplik dikiş, spiral ya da amerikan ten denilen sistemlerle birbirine ve kapağa tutturulur. Kapak eğreti işlemleri tamamlandıktan sonra ağız kısımları traşlanır. Kitap pakete hazırdır.

Sayım okunuşu şirink: Müşteriye teslim edilecek kitaplar istenilen sayılarda paketlenecektir. Bu anlayış evet aşiret ile paketleme şeklinde ya da shirink şirink bayağı verilen paket makinelerinde yapılır. Shirink makineleri istenen sayıda kitabın dışına plastik folyo sarıp, folyo kenarlarını ısı ile yapıştırır okunuşu basılı ürünlerin dağılması, ıslanması önlenmiş olur.

Teslimat: Pakete girmiş kitaplarımız hakkında tesellüm fişi sevinç irsaliyesi kesilir okunuşu kitaplarımız geçirme aracına yüklenerek müşterisine dürüst yola çıkar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bursa Ofset”

Leave a Reply

Gravatar